Xin chào. Tôi là Trần Cương. Tôi là Nhiếp ảnh gia.
Tôi chuyên chụp ảnh sản phẩm.chân dung.ảnh cưới.kỷ yếu.đường phố.ngoại cảnh.sự kiện.
Liên hệ về tôi