Xin chào. Tôi là Trần Cương. Tôi là Nhiếp ảnh gia.
Tôi chuyên chụp ảnh sản phẩm.ngoại cảnh.sự kiện.chân dung.gia đình.cưới hỏi.
Liên hệ về tôi