NHIẾP ẢNH – MỘT MÔN NGHỆ THUẬT DỄ

Nói riêng về nghệ thuật thị giác (visual art) thì rõ ràng nhiếp ảnh dễ hơn rất nhiều so với hội họa và điêu khắc.